Co je zpětný leasing nemovitosti?

Zpětný leasing nemovitosti je zažitý, ale nesprávný termín pro zpětný pronájem. Termín zpětný leasing by se měl používat pouze pro tzv. finanční leasing, kdy se splácí movitá věc. U nemovitostí se z legislativních a daňových důvodů (daně z nemovitostí, dlouhá doba odepisování, která nekoresponduje s délkou trvání leasingu) finanční leasing používá jen velmi zřídka. Na těchto stránkách se z důvodu lepší srozumitelnosti většinou držíme termínu „zpětný leasing“, pod kterým si většina lidí dokáže představit, o co se jedná. Termín zpětný pronájem označuje ale to samé.

Pokud najdete na internetu termín zpětný leasing nemovitosti, ve většině případů jde o konstrukci, kdy financující subjekt odkoupí nemovitost a s původním vlastníkem uzavře nájemní smlouvu.

Původní vlastník získá finanční prostředky, nemovitost nadále užívá a prostředky „splácí“ formou nájmu. Po skončení zpětného leasingu nemovitosti ji může odkoupit zpět, ale také nemusí. Na rozdíl od klasického leasingu se nesplácí jistina a úroky, ale platí se konstantní nájemné. Proto se také na konci nemovitost neodkupuje za zůstatkovou cenu, ale za cenu původní a teprve tehdy se investorovi vrací vložené finanční prostředky.

Pokud původní majitel nemá zájem a nebo možnost odkoupit nemovitost zpět, investor má možnost nemovitost prodat a nebo pokračovat v nájemním vztahu.

Zdroj: http://porovnani-zpetnych-leasingu.cz/co-je-zpetny-leasing-nemovitosti/